Trainer

Locatie

Utrecht | Koffieschool

DI 8 NOV

SCA Sustainability Intermediate (live online)

bekijk het koffielandschap met een kritische blik

Wanneer je de basiskennis hebt opgedaan over de duurzaamheidsuitdagingen waar de koffiewereld mee te maken heeft, is het tijd om een aantal situaties nader onder de loep nemen. In de training SCA Sustainability Intermediate gaan we dieper in op praktijksituaties. We analyseren we diverse artikelen over duurzame koffie(handel) aan de hand van de verschillende basistermen. Tot slot maken we de eerste opzet voor een eigen projectplan.

De training is toegankelijk voor iedereen die de Sustainability Foundation training heeft gevolgd en/of bekend is met diverse uitdagingen waar de koffiesector mee te maken heeft.

De training vindt plaats Live Online via ZOOM of TEAMS.

De training wordt in groepsverband aangeboden.

De groepstrainingen bestaan uit maximaal 8 deelnemers.

Inclusief:

  • SCA certificaatskosten
  • Reader
  • Lunch op de trainingsdagen

Taal:De trainingen worden gegeven in het Nederlands. Bij inschrijving van engels sprekende deelnemer, is de training in het engels.

Examen: Aan de training zit geen theorie-examen. De beoordeling van de student vindt plaats op basis van actieve deelname en de ingeleverde opdrachten.

Wanneer je slaagt ontvang je een SCA Roasting Intermediate certificaat.

De factuur kan in termijnen betaald worden, vraag naar de mogelijkheden via info@koffieschool.nl

2022

16 september +30 september + 21 oktober + 11 november 2022

10:00 – 12:00/13.00

Naast de trainingsuren dient rekening te worden gehouden met twee contacturen met de trainer en 30 tot 40 uur huiswerkopdrachten.

*** ENGLISH***

When you have gained the basic knowledge about the sustainability challenges facing the coffee world, it is time to take a closer look at a number of situations. In the SCA Sustainability Intermediate training we go deeper into practical situations. We analyze various articles about sustainable coffee (trade) on the basis of the different basic terms. Finally, we make the first draft for our own project plan.

The training is open to anyone who has followed the Sustainability Foundation training and / or is familiar with various challenges facing the coffee sector.

The training takes place Live Online via ZOOM or TEAMS.

The training is offered in groups, the group training consists of a maximum of 8 participants.

Including:

  • SCA Certificate Fee
  • reader
  • Lunch on the training days

Language: The training courses are given in Dutch. When registering an English speaking participant, the training is in English.

Exam: There is no theory exam for the training. The assessment of the student takes place on the basis of active participation and the assignments submitted.

When you pass you will receive an SCA Roasting Intermediate certificate.

The invoice can be paid in installments, ask for the possibilities via info@ Koffieschool.nl

2022

16th, 30th September+ 21th October + 11th November 

10:00 AM to 12:00/13.00 PM CET

In addition to the training hours, two contact hours with the trainer and 30 to 40 hours of homework assignments must be taken into account.

 

Extra informatie

Certificering

Leervorm

Training

Niveau

Specialisatie

, , ,

Prijs: € 912,34 incl. btw en examenkosten