Trainer

Locatie

Utrecht | Koffieschool

DI 8 NOV

SCA Sustainability Intermediate (live online)

bekijk het koffielandschap met een kritische blik

Wanneer je de basiskennis hebt opgedaan over de duurzaamheidsuitdagingen waar de koffiewereld mee te maken heeft, is het tijd om een aantal situaties nader onder de loep nemen. In de training SCA Sustainability Intermediate gaan we dieper in op praktijksituaties. We analyseren we diverse artikelen over duurzame koffie(handel) aan de hand van de verschillende basistermen. Tot slot maken we de eerste opzet voor een eigen projectplan.

De training is toegankelijk voor iedereen die de Sustainability Foundation training heeft gevolgd en/of bekend is met diverse uitdagingen waar de koffiesector mee te maken heeft.

De training vindt plaats Live Online via ZOOM of TEAMS.

De groepstrainingen bestaan uit maximaal 8 deelnemers.

Trainingstijden: deze tijden variëren. Het betreft 4 sessies van 2,5 uur verdeeld over 2 maanden. Daarnaast worden er nog twee sessies gepland waarin je 1 op 1 een coachingsgesprek hebt met de trainer.

De prijs: €912,34

! Let op ! De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen van 2022. De prijzen van 2023 worden in de laatste week van december gepubliceerd. Heb je vragen over deze prijzen neem dan contact op.

Dit is inclusief:

  • BTW
  • SCA certificaatskosten
  • Reader
  • Lunch op de trainingsdagen

Taal:De trainingen worden gegeven in het Nederlands. Bij inschrijving van engels sprekende deelnemer, is de training in het engels.

Examen:

Examen: Er is geen theorie-examen voor de training. De beoordeling van de student vindt plaats op basis van actieve deelname en de ingeleverde opdrachten.

Wanneer je slaagt, ontvang je een SCA Sustainability Intermediate-certificaat.

De factuur kan in termijnen betaald worden, vraag naar de mogelijkheden via info@koffieschool.nl

Belgische deelnemers die onder paritair comité 118/220 vallen kunnen beroep doen op Alimento voor een tegemoetkoming voor deze training

 

*** ENGLISH***

When you have gained the basic knowledge about the sustainability challenges facing the coffee world, it is time to take a closer look at a number of situations. In the SCA Sustainability Intermediate training we go deeper into practical situations. We analyze various articles about sustainable coffee (trade) on the basis of the different basic terms. Finally, we make the first draft for our own project plan.

The training is open to anyone who has followed the Sustainability Foundation training and / or is familiar with various challenges facing the coffee sector.

The training takes place Live Online via ZOOM or TEAMS.

The group training consists of a maximum of 8 participants.

Training timetable:  we plan 4 trainingsessions of 2,5 hours which take place within 2 moths.

Price: €912,34

! NB ! The published prices are the prices of 2022. The prices of 2023 will be published in the last week of December. If you have any questions about these prices, please contact us.

Including:

  • VAT (21%)
  • SCA Certificate Fee
  • reader
  • Lunch on the training days

Language: The training courses are given in Dutch. When registering an English speaking participant, the training is in English.

Exam: There is no theory exam for the training. The assessment of the student takes place on the basis of active participation and the assignments submitted.

When you pass you will receive an SCA Sustainability Intermediate certificate.

The invoice can be paid in installments, ask for the possibilities via info@ Koffieschool.nl

 

Dates online course 2023

Friday 27 January, Friday 10 February, Friday 3 March & Friday 24 March 10.00 AM CET – 13.00 PM CET.

 

Extra informatie

Certificering

Leervorm

Training

Niveau

Specialisatie

, , ,

Subsidie

ALIMENTO

Prijs: € 912,34 incl. btw en examenkosten ! Let op ! De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen van 2022. De prijzen van 2023 worden in de laatste week van december gepubliceerd. Heb je vragen over deze prijzen neem dan contact op.