Algemene voorwaarden

 1. De prijzen voor de professionele horecatrainingen en adviesdiensten en bedrijfsevenementen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld;

 2. De prijzen zijn inclusief gebruik van koffie en melk, tenzij anders overeengekomen;

 3. Betalingsvoorwaarden:

 • De deelnemer/ de opdrachtgever ontvangt direct na inschrijving/akkoord een factuur. Deze dient te zijn betaald binnen 14 dagen dan wel vóór aanvang van de training, tenzij anders overeengekomen.
 • Wanneer hier niet aan is voldaan kan dat resulteren in uitsluiting en/of uitstel van examen;
 • Bij overschrijding van de betaaltermijn ontvangt de deelnemer/opdrachtgever een eerste betalingsherinnering. Wanneer betaling dan nog uitblijft ontvangt deelnemer/ opdrachtgever een aanmaning. Hiervoor wordt €15,- (in btw) administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wanneer na aanmaningen de betaling nog steeds is uitgebleven, wordt de vordering uit handen gegeven aan een met ons samenwerkend incassobureau.
 1. Een training en het examen gaan door bij een minimumaantal deelnemers (zoals aangegeven in de trainingsinformatie), met uitzondering van groepstrainingen op aanvraag en één-op-één trainingen;

 2. Het annuleren van deelname of boeking kan kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de training/ workshop/ eerste dag van de koffieopleiding. Indien de training/ workshop/ koffieopleiding binnen 2 weken wordt geannuleerd wordt hiervoor 50% van de totaalprijs berekend. Wanneer een deelnemer/groep zich afmeldt binnen 48 uur voor aanvang van de training/ workshop/ koffieopleiding, of zonder melding niet op komt dagen wordt 100% van het factuurbedrag doorberekend. Bij annulering van een trainingsdag binnen de koffieopleiding vindt GEEN restitutie van het opleidingsgeld plaats. Het is wel mogelijk deze kosteloos in te halen. De deelnemer/ opdrachtgever dient zich daarnaast te houden aan de betalingsvoorwaarden. 

 3. Uitstel van examen kan kosteloos tot uiterlijk 2 maanden na de geplande examendatum. Na 2 maanden wordt het examen geannuleerd.  Opnieuw aanmelden is mogelijk. Hiervoor wordt 50% van de dan geldende SCA certificaatkosten en kosten voor afname van het examen in rekening gebracht. 

 4. Een SCA training kan één keer herkanst worden. Voor de afname van een herexamen worden extra kosten in rekening gebracht afhankelijk van de duur van het examen. 

 5. Trainingen vinden in principe plaats op één van de trainingslocaties van De Koffieschool. Wanneer de training op de locatie van de opdrachtgever plaatsvindt wordt een reiskostenvergoeding van €0,24 ct/km in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.