Trainer

Locatie

Utrecht | Koffieschool

DI 8 NOV

SCA Sustainability Foundation

Een training over de duurzaamheid in de koffiehandel- en productie

Jouw cappuccino is heerlijk maar is deze wel zo eerlijk?

In deze training gaan we in op de drie factoren die van invloed zijn op een duurzame koffietoekomst:

  • Economie
  • Klimaat
  • Sociale omstandigheden

Hoe zit het precies met de koffiehandel? We geven je inzicht in de geldstroom. Wie verdient wat? Hoe zit het met labels zoals fair trade?

Welke invloed heeft het klimaat op de verbouw van koffie? En welke ingrepen zijn er nodig om in de toekomst nog koffie te kunnen verbouwen in de verschillende koffielanden.

Tot slot behandelen we de invloed van sociale omstandigheden in de koffiecommunities. Welke invloed heeft de vergrijzing op de koffiehandel en hoe zit het met de rolverdeling man/vrouw.

Alle bovenstaande onderwerpen behandelen we op een interactieve manier met discussies, praktijkopdrachten en games.

Wij hopen dat wij jou zo weten te inspireren dat jij na afloop van de training naar huis gaat met diverse ideeën waarmee jij duurzaamheid kan implementeren in jouw werkpraktijk als koffieprofessional.

Let op: voor de training geldt geen ingangseis maar we bevelen aan om voorafgaand aan de training de SCA Introduction to coffee training en/of SCA Green Coffee Foundation te volgen.

De online training is verdeeld over 3 dagen, 2,5/3 uur per dag. 

Tevens krijg je het boek ” de prijs van mijn koffie” thuis gestuurd.

Behaal je SCA certificaat en scoor 5 punten van het SCA diploma systeem.

De training wordt in groepsverband aangeboden.

De groepstrainingen bestaan uit maximaal 8 deelnemers.

Trainingstijden: 9:30-16:30

De prijs: €356,95

Inclusief:

  • BTW
  • SCA certificaatskosten
  • Reader
  • Lunch op de trainingsdagen

Taal: De trainingen worden gegeven in het Nederlands. Omdat het SCA programma internationaal is, is er ook belangstelling van Niet Nederlandstalige deelnemers om deel te kunnen nemen. Wanneer zij aansluiten wordt de training tweetalig gegeven waarbij Engels de voertaal is. Examens worden gegeven in eigen voorkeurstaal. Wil jij je inschrijven maar is jouw Engels niet zo goed, neem dan even contact met ons op.

Examen: Na afloop van deze training sluiten we af met een online schriftelijk examen en vaardigheidstoets. Ben je dyslectisch of heb je om andere redenen moeite met het maken van een schriftelijk examen neem dan direct na het boeken contact met ons op zodat wij tijdig bij de SCA een aangepaste versie kunnen aanvragen. De aanvraag van een aangepast examen moet minimaal 3 weken voor aanvang van de training zijn ingediend bij de SCA.

Belgische deelnemers die onder paritair comité 118/220 vallen kunnen beroep doen op Alimento voor een tegemoetkoming voor deze training

Data online training 2022

woensdag 24,31 augustus en 7 september 10.00-13.00

Je schrijft je in op de eerste dag van de cursus, deze inschrijving is geldig voor alledrie de dagen/de gehele cursus.

Data offline cursus 2022

donderdag 1 september 09.30-16.30

donderdag 10 november 09.30-16.30

Data offline cursus 2023

dinsdag 31 januari 09.30-16.30

donderdag 16 maart 09.30-16.30

donderdag 6 april 09.30-16.30

ENGLISH

THE LATEST TRAINING ON SUSTAINABILITY IN COFFEE PRODUCTION AND TRADE (ONLINE).

Your cappuccino is great, but is it fair trade?

In this training we will discuss the three factors that influence a sustainable coffee future:

  • Economy
  • climate
  • Social conditions

How exactly is sustainable coffee traded? Who is involved and who earns what? What about labels such as fair trade? What influence does the climate change have on coffee cultivation? And what interventions are needed to be able to grow coffee in the various coffee countries in the future.

Finally, we discuss the influence of social conditions in the coffee communities. What influence does aging of the farmers have on the coffee trade and what about the division of roles between men and women?

We discuss all the above topics in an interactive way with discussions, practical assignments and games.

We hope that we can inspire you in such a way that after the training you go home with various ideas with which you can implement sustainability in your work practice as a coffee professional.

Please note: there is no entry requirement for the training, but we recommend following the SCA Introduction to coffee training and / or SCA Green Coffee Foundation before the training.

The course is planned in 3 days in a row 2 hours per day.

Get your SCA certificate and score 5 points from the SCA diploma system.

The training is offered in groups.

The group training consists of a maximum of 8 participants.

Language: The training courses are given in Dutch. Because the SCA program is international, there is also interest from non-Dutch speaking participants to participate. When they join, the training will be given bilingually, with English as the official language. Exams are given in your own preferred language. If you want to register but your English is not so good, please contact us.

Exam: After this training, we conclude with an online written exam and practical skills test. If you are dyslexic or for other reasons have difficulty taking a written exam, please contact us immediately after booking so that we can request a modified version from the SCA in good time. The request for a modified exam must be submitted to the SCA at least 3 weeks before the start of the training.

Dates online course 2022

Wednesday 24,31 august & 7 september 2022 from 10.00 AM CET -13.00 PM CET

Subscription on the first day is valid for all three days/whole course

Dates offline course 2022

thursday 1st September 09.30 AM CET – 16.30 PM CET

thursday 10th November 09.30 AM CET – 16.30 PM CET

Dates offline course 2023

Tuesday 31st  januari 09.30 AM CET – 16.30 PM CET

Thursday 16nd maart 09.30 AM CET – 16.30 PM CET

Thursday 6th april 09.30 AM CET – 16.30 PM CET

Extra informatie

Certificering

Niveau

Specialisatie

, , ,

Leervorm

Training

Subsidie

ALIMENTO

Prijs: €356,95 incl. btw en examenkosten