Duurzaamheid is liefde

12 November 2020 Bregje Deben

Onze koffie is 100% duurzaam. Dit hoor je vaak. Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Als je die vraag stelt aan de verkoper dan is het antwoord vaak: “Onze koffie is gecertificeerd”, “De boeren die deze koffie verbouwen krijgen eerlijk betaald”. Maar maakt dat de koffie ook daadwerkelijk duurzaam?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we beginnen bij de vraag: is duurzaamheid een zelfstandig naamwoord. Is het statisch of is het in beweging? Iets dat aldoor gaande is, een ontwikkeling. In 1987 heeft de Brundtland Commissie van de UN deze ontwikkeling geprobeerd te omvatten in één omschrijving.

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van het heden, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoefte te voorzien, in het gedrang te brengen.

In dit geval is duurzaamheid dus geen statisch begrip maar is het een doorlopend proces. Wanneer je rekening wil houden met de toekomstige generaties zal je mogelijk maatregelen moeten nemen. We kunnen niet oneindig veel grondstoffen gebruiken, op een gegeven moment is de aarde uitgeput. We kunnen ook niet oneindig veel koffiedrinken. Want door de verschillende omstandigheden, zoals het opwarmen van de aarde, raakt de koffie op een gegeven moment ook op. Dus we moeten maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Duurzaamheid wordt op dit moment te vaak gekoppeld aan commercie. Het redden van de eigen oogsten en het tonen van je goede daad aan je klanten. Maar duurzaamheid is niet commercieel. Het is niet competitief. Het is een vanzelfsprekendheid. Daar moet je niet mee te koop lopen. Het gaat er alleen erom maar dat we rekening houden met elkaar, met onze kinderen en kleinkinderen.

Ik wil niet zeggen dat wanneer er een label op jouw koffie staat, deze niet met aandacht voor de toekomstige generaties is geproduceerd. Als de boer een mooie prijs voor de koffie heeft gekregen is dat heel goed. Maar de koffie is pas echt duurzaam wanneer de boodschapper laat zien dat hij echt geeft om de koffie? En passie is voor koffie is altijd herkenbaar. Als je iets wil behouden dan moet je er oprecht van houden.

 

Wil je meer leren over duurzame koffiehandel boek dan een plek in de (online) SCA Sustainability Foundation training of koop het boek De Prijs van Mijn Koffie.